12 mar. 2013

ACTO INFORMATIVO SOBRE SANIDADE

 

Para o BNG a saúde e a atención sanitaria é un dereito que os gobernos teñen que preservar, promover e potenciar. Polo que a saúde e a atención sanitaria ten ser pública, gratuíta, universal, accesible e de calidade. Mais mágoa que esta non sexa a filosofía nin a ideoloxía de quen ten responsabilidades na materia tanto no goberno do estado como no goberno da xunta é dicir o PP, que tratan de tronzar a sociedade en ricos e pobres, nunha sanidade para quen teña cartos e unha atención de beneficencia para quen non poida pagar.
 


Para o BNG a Atención Primaria, é dicir, os Centros de saúde e os Puntos de Atención Continuada (urxencias), son o eixo fundamental do Sistema Público Galego de Saúde, son a porta de entrada onde máis se garante a accesibilidade, equidade e uso racional dos recursos por iso cando tivemos responsabilidades de goberno na Xunta puxemos en marcha o "Plan de Mellora da Atención Primaria" que o PP tirou ao lixo e empezou co "Plan de recortes, devastación e proxecto de privatización paulatina da Atención Primaria":
 • Os orzamentos dende 2009 a 2012 diminúen en 188 millóns de euros.
 • O abandono do "Plan de Mellora da Atención Primaria" supuxo non construír novos centros de saúde.
 • Supresión das substitucións dos profesionais o que provoca atrasos nas citas e masificación na atención.
 • Non inversión en recursos materiais, humanos e tecnolóxicos.
 • Peche de unidades de saúde e outras que están en estudo como os Centros de Saúde ou os Puntos de Atención Continuada (PAC).
 
A Atención Especializada, tanto a Hospitalaria como a de Consultas Externas dentro do Sistema Público Galego de Saúde, ten que ser áxil, accesible e dar unhas prestacións de calidade que garantan un diagnóstico veraz, un tratamento axeitado para a mellor curación, recuperación, rehabilitación e integración das persoas á súa vida cotiá. Na nosa comarca contamos dende hai 2 anos cun novo hospital que o BNG reivindicou dende finais dos anos 80 e que por desgraza non evitou que os doentes teñan que percorrer quilómetros para facer probas ou recibir tratamentos (p.ex.: radioterapia); ou ter un diagnostico tardío (medicina nuclear), ou non ter unha segunda oportunidade como é o caso do Servizo de hemodinámica no que o tempo é de vital transcendencia.

Mentres os recortes na Atención Especializada foron de 22 millóns de euros, investiuse moito máis diñeiro na privada. No Hospital de Lugo seguen pechadas 210 camas e enferm@s seguen derivándose a establecementos privados; así no ano 2011 a privada constounos máis de 27 millóns de euros. No 2012 fixeron que pagásemos por equipamento electromédico (existe servizo no hospital) 34 millóns de euros. Pola dixitalización das Historias, 3 millóns de euros. A establecementos privados (sanatorios), na provincia e fóra dela, arredor de 500.000 euros ao mes, e un longo etc.

As medidas de recortes do PP sobrecargan as economías das familias, provocan desigualdade e todos os efectos adversos nos máis desfavorecid@s:
 • Pago farmacéutico para @s pensionistas (lembrar que as retribucións dos pensionistas en Lugo son as máis baixas do estado).
 • Eliminación de moitos fármacos: mucolíticos, antidiarreicos, desconxestivos, etc. (cando para enfermos crónicos son vitais para manter unha mínima calidade de vida).
 • Suprimen produtos dietéticos e suplementos, imprescindíbeis para persoas con problemas de alimentación polas diversas patoloxías.
 • Deixan sen cobertura sanitaria @s maiores de 26 anos que non teñan cotizado.
 • Pago do trasporte sanitario non urxente (persoas que van a diálises, rehabilitación, quimioterapia ou outras necesidades que xurdan a persoas coa mobilidade reducida).
 • Pago de ortoprotésica e de axuda a mobilidade (muletas, cadeiras de rodas, andadores, collaríns, etc.).
 
Non é pouco pero están en estudo mais medidas pola mesma senda e dende o BNG apelamos @s veciñ@s que non nos podemos resignar, que temos que revelarnos e loitar contra o desmantelamento do estado de benestar que construímos tod@s e que tanto nos custou. Por UNHA SAÚDE E UNHA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA, UNIVERSAL, GRATUITA E DE CALIDADE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario